Ένωση φωτορεπόρτερ Ελλάδας κανόνες δεοντολογίας των φωτορεπόρτερ

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ

Ο Κώδικας  Δεοντολογίας του επαγγέλματος  του  φωτορεπόρτερ – μέλους της ΕΦΕ σκοπό έχει να κατοχυρώσει, μέσω του επαγγέλματός του, το δικαίωμα  στην πληροφόρηση, όπως άλλωστε ορίζει και  το Σύνταγμα της Ελλάδας. Να υπερασπιστεί  την αυτονομία και την αξιοπρέπεια του φωτορεπόρτερ προσφέροντας την ελευθεροτυπία στην κοινωνία και τη χώρα, ως αγαθό της δημοκρατίας. Να αποθαρρύνει και να αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα κρατικού ή άλλου μηχανισμού που αντιτίθενται στους κανόνες της  επαγγελματικής  δεοντολογίας της  Δημοσιογραφίας. Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη σε μια κοινωνία, να πληροφορεί και να πληροφορείται ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η ενημέρωση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας.

Για τους σκοπούς αυτούς, τα μέλη της Ε.Φ.Ε. αυτοδεσμεύονται να εφαρμόσουν και να περιφρουρήσουν τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

 1. Να υποστηρίζουν και να υπερασπίζονται την αρχή της ελευθερίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και κατ’ επέκταση το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Να θεωρούν πρώτιστο καθήκον τους προς την κοινωνία και τον εαυτό τους τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας.
 2. Να προβάλλουν μέσω των φωτογραφιών τους πάντα τα πραγματικά γεγονότα που εκτυλίσσονται μπροστά τους αποτυπώνοντάς τα με τον πιο αντικειμενικό τρόπο, καθώς και να διαχωρίζουν πάντα το γεγονός από την προσωπική άποψη.
 3. Να μεταδίδουν την είδηση ολοκληρωμένα (με φωτογραφίες και λεζάντες), ανεπη-ρέαστα από τις προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτι-σμικές απόψεις ή πεποιθήσεις τους, των ίδιων ή των πελατών  τους. Να σέβονται, την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις, προστασία των ανηλίκων καθώς και των προσώπων με ειδικές ανάγκες ή με σοβαρά προβλήματα υγείας.

4.Να προστατεύουν την ταυτότητα των πηγών τους  που τους παρέχουν πληροφορίες εμπιστευτικά όταν το θέμα το απαιτεί, υπερασπίζοντας πάντα το δημοσιογραφικό απόρρητο.

5.Να αντιστέκονται σε απειλές ή απόπειρες δωροδοκίας που σκοπό έχουν τον επηρεασμό ή την παραποίηση πληροφοριών.

6.Να μην  εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος τις όποιες πληροφορίες αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, πριν αυτές δημοσιοποιηθούν επίσημα.

 1. Όταν ανακοινώνεται από οποιονδήποτε Οργανισμό, Δημόσια Υπηρεσία ή Εταιρεία ανάθεση εργασίας σε φωτορεπόρτερ, τα ενεργά μέλη της ΕΦΕ έχουν πάντα προτεραιότητα.
 2. Οι φωτορεπόρτερ της ΕΦΕ οφείλουν να σέβονται τις τιμές δημοσίευσης που ορίζει η Ένωση και θα πρέπει πάντα να καταγγείλουν σε αυτήν την όποια περίπτωση καταπάτησης των τιμών, ως αθέμιτος ανταγωνισμός.

9.Να σέβονται πάντα τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και φωτογραφίζουν με ιδιαίτερο επαγγελματισμό και χωρίς διακρίσεις ηλικίας, φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων, χρώματος, αναπηρίας και οικονομικής κατάστασης ή κοινωνικής θέσης.

10.Να αντιμετωπίζουν με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση πένθους (όπως π.χ. να μην κάνουν χρήση του φλας σε περιπτώσεις πένθους) ψυχικού κλονισμού και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν εμφανές ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να προβάλλουν την ιδιαιτερότητά τους.

11.Να θεωρούν προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον εαυτό τους τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών, από όπου και αν προέρχεται.

 1. Δεν αλλοιώνουν τις φωτογραφίες τους και τις επεξεργάζονται στα πλαίσια των κανόνων εκτύπωσης (όπως αλλαγή μεγέθους, αντίθεση τόνων, εξισορρόπηση χρωμάτων – crop, levels, contrast, κα.) και δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο της εικόνας (παρά μόνο τυχόν «σκουπίδια» που μπορεί να εμφανίζει η εικόνα και να προέρχονται από τον αισθητήρα της μηχανής). Έχουν όμως κάθε δικαίωμα την ολοφάνερη απόκρυψη προσώπων για νομικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των εικονιζόμενων. Στις λεζάντες που συντάσσουν στις φωτογραφίες τους, περιγράφουν πάντα τα όσα εικονίζει η φωτογραφία χωρίς προσωπικά σχόλια. Απαιτούν δε από τα ΜΜΕ, να χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες τους ή τις λεζάντες αυτών χωρίς αλλοιώσεις ή σχόλια, που  σκοπό έχουν την παραπλάνηση του κοινού.
 2. Σέβονται τις απεργίες που συμμετέχει η ΕΦΕ και οι εργαζόμενοι συνάδελφοι στα ΜΜΕ. Τα μέλη της ΕΦΕ που εργάζονται με ξένα πρακτορεία και εργάζονται σε σπουδαία θέματα τις ημέρες της απεργίας – αφού προηγουμένως έχουν αιτηθεί στην ΕΦΕ και έχει εγκριθεί η εξαίρεσή τους από την Ένωση, σημειώνουν πάντα στις φωτογραφίες τους τη φράση «GREECE OUT».

14.Τις ημέρες απεργίας στα ΜΜΕ, οι φωτορεπόρτερ που τους έχει ανατεθεί –κατά παραγγελία ή και παρά τη θέλησή τους – φωτογράφιση, οφείλουν να το καταγγείλουν στην ΕΦΕ προκειμένου να σταλεί ομάδα περιφρούρησης στο συγκεκριμένο γεγονός που πρόκειται να καλυφθεί. Μπορούν δε να καλύψουν εκδήλωση για πελάτη αλλά οι φωτογραφίες που θα προκύψουν θα  είναι αποκλειστικά για το αρχείο του πελάτη και ποτέ για δημοσίευση στον Τύπο.

 1. Να σέβονται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του κάθε ανθρώπου και του κάθε πολίτη. Να σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας και να μην προεξοφλούν τις δικαστικές αποφάσεις, τόσο με τις φωτογραφίες τους όσο και με τις λεζάντες που συντάσσουν γι αυτές.
 2. Να ερευνούν προκαταβολικά και με υψηλό με αίσθημα ευθύνης των συνεπειών που μπορεί να προκαλέσουν, τόσο οι φωτογραφίες του όσο και πληροφορίες των λεζαντών τους, πριν τις διοχετεύσουν στον Τύπο.
 3. Να στηρίζουν και να ενισχύουν όλες τις δραστηριότητες της Ένωσής του (ΕΦΕ), που σκοπό έχουν στη βελτίωση των όρων αμοιβής και απασχόλησης των εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε.
 4. Να αποκρούουν στο χώρο εργασίας τους κάθε απόπειρα περιστολής των εργασιακών δικαιωμάτων τους ή παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
 5. Να επανορθώνουν άμεσα, με ανάλογη παρουσίαση, φωτογραφίες τους που δημοσιοποιήθηκαν έχοντας ανακρίβειες ή λάθη στη λεζάντα τους που έχουν συντάξει οι ίδιοι, καθώς επίσης και να επανορθώνουν άμεσα και με ανάλογη παρουσίαση, σε οποιονδήποτε χρησιμοποίησε τις φωτογραφίες για να παραπλανήσει το κοινό ή να μεταδώσει ανακριβείς πληροφορίες που μπορούν να βλάψουν τόσο τον ίδιο το φωτορεπόρτερ όσο και τον κάθε εικονιζόμενο της φωτογραφίας.
 6. Να υπερασπίζουν πάντα τους συναδέλφους τους έναντι οποιασδήποτε αδικίας και να μην ανταγωνίζονται τους συναδέλφους τους με αθέμιτο ανταγωνισμό.

21.Οι επίσημοι (official) φωτορεπόρτερ Υπουργείων, Οργανισμών κα. δεν μπορούν να υποκαθιστούν την ενημέρωση. Μονομερής φωτογράφιση από official φωτορεπόρτερ και απαγόρευση σε άλλους συναδέλφους, αποτελεί φίμωση της ελευθεροτυπίας.

 1. Σε σημαντικά γεγονότα που υπάρχει pool, οι φωτορεπόρτερ θα πρέπει να προωθούν στην ΕΦΕ την αίτηση διαπίστευσής τους που έχουν κάνει στην υπηρεσία. Η ΕΦΕ από την πλευρά της οφείλει να διανείμει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αιτούντων προκειμένου να λάβουν όλοι το υλικό του Pool. Έτσι λοιπόν ο φωτορεπόρτερ που έχει Pool, οφείλει να στέλνει το υλικό του (μέσω drobox ή wetransfer κα) στους συναδέλφους τους και στην ΕΦΕ (σε εκείνους που έχουν διαπιστευτεί και καλύπτουν το γεγονός αλλά δεν κατέστη δυνατό να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο θέμα του Pool). Η ΕΦΕ οφείλει να εξετάσει τυχόν άρνηση διαπίστευσης από την αρμόδια υπηρεσία και εφόσον κρίνει πως είναι άδικη, να συμπεριλάβει τους συναδέλφους στη λίστα των αποδεκτών.

Η Ε.Φ.Ε. υποχρεώνεται να υποστηρίζει πλήρως οποιοδήποτε μέλος της τιμωρείται άδικα επειδή τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της  Ένωσης  Φωτορεπόρτερ  Ελλάδας.  Κανένας φωτορεπόρτερ δεν μπορεί να τιμωρηθεί ή να υποστεί βλάβη στην καριέρα του επειδή διεκδικεί το δικαίωμά του να τηρεί τον Κώδικα  Δεοντολογίας.

Για το ΔΣ της ΕΦΕ

Μάρτιος 2014

Ο Πρόεδρος                                                          Η  Γεν.Γραμματέας

Μάριος Λώλος                                                     Χριστίνα  Ζαχοπούλου

Σχετικά Άρθρα

επιστολή διαμαρτυρίας μελών της ΕΦΕ

Επιστολή διαμαρτυρίας έλαβε το Δ.Σ από μέλη της ΕΦΕ , τα οποία διαμαρτύρονται για το τρόπο επιλογής που διεξήχθη από την ΕΦΕ(Κλήρωση ορισμένων μελών με απουσίες και διακρίσεις ) για τον ορισμό και τις διαπιστεύσεις  για το debate  των πολιτικών αρχηγών Αγαπητοί συνάδελφοι το ΔΣ σας αποστέλλουμε συνημμένη έγγραφη διαμαρτυρία ελπίζουμε ότι αυτή την φορά να […]

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύμφωνα  με τα άρθρα 23,24,25 και 26 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του δημοσιογραφικού σωματείου με την επωνυμία και ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ  ΕΛΛΑΔΑΣ καλεί σε τακτική Γενική  Συνέλευση με πρώτη ημερομηνία σύγκλησης την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16.00, στον πολυχώρο (αμφιθεατρο) της ΓΣΕΒΕΕ στην ΑΘΗΝΑ, επί της οδού Αριστελους 46. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1) Μετατροπή δοκίμων μελών σε τακτικά.  2) Μέλη […]