Αποτελεσματα των Εκλογών της ΕΦΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Για την ανάδειξη Α) Διοικητικού Συμβουλίου, Β) Εξελεγκτικής Επιτροπής Γ) Πειθαρχικού Συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα με ΑΜ 18091.

Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00΄ συνήλθαν στο γραφείο του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας, αρ. 91-93, τα μέλη της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία εκλέχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 του καταστατικού του σωματείου από τη Γενική Συνέλευση στις 19 Νοεμβρίου 2021 και αποτελείται από τους, Στεφάνου Στυλιανό, πρόεδρο, Καπαντάη Δημήτριο, μέλος και Κωνσταντινίδη Δημήτριο, αναπληρωματικό στην θέση του παραιτηθέντα για λόγους υγείας Ρεμπάπη Βασίλη, ως Γραμματέας. Παρίστατο και ο δικαστικός αντιπρόσωπος (ΑΜΔΣΑ 31976) που είχε διοριστεί με την με αρ. πρωτ. 17686/21-12-21 πράξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η εφορευτική επιτροπή παρέλαβε το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους και κάλπη), επίσημη κατάσταση μελών, πρωτόκολλο ψηφοφορίας, σφραγίδα του σωματείου, έλεγξε την κάλπη και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια την σφράγισε και στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας χωρίς να παρευρίσκονται αντιπρόσωποι των συνδυασμών για την παρακολούθηση της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια άρχισαν να προσέρχονται οι ψηφοφόροι δείχνοντας αστυνομική ή επαγγελματική ταυτότητα, έπαιρναν ψηφοδέλτια μαζί με σφραγισμένο φάκελο, αποσύρονταν σε παραβάν και επανερχόμενοι εγγράφονταν και υπέγραφαν στο τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας (κατάσταση ψηφισάντων) και έριχναν το φάκελο στην κάλπη.

Λήφθηκαν σήμερα, όπως ορίζεται στο άρθρο 46 του καταστατικού του σωματείου, 30 συστημένες επιστολές μελών οι οποίες τοποθετήθηκαν στην κάλπη και οι οποίες προσμετρώνται στους ψηφίσαντες.

Η διαδικασία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη  των μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου συνεχίστηκε κανονικά μέχρι τις 19.00΄. Στις 19.05΄ αποσφραγίστηκε η κάλπη, αφού πρώτα διαπιστώθηκε το απαραβίαστο, αριθμήθηκαν οι φάκελοι και βρέθηκαν 129. Στο μητρώο του σωματείου είναι 218 συνολικά γραμμένα μέλη και 145 ταμειακά εντάξει.

Κατόπιν αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι και άρχισε η διαλογή των ψηφοδελτίων με την αρίθμηση και μονογραφή αυτών και την μονογραφή των σταυρών προτίμησης και βρέθηκαν :

Έγκυρα ψηφοδέλτια : 126 

Άκυρα ψηφοδέλτια : 3

Λευκά ψηφοδέλτια : –

Το ψηφοδέλτιο «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» έλαβε 38 ψήφους, το ψηφοδέλτιο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» έλαβε 37 ψήφους και το ψηφοδέλτιο «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» έλαβε 51 ψήφους. Εκλογικό μέτρο (126 ψηφίσαντες : 9 έδρες =) 14. Άρα από την πρώτη κατανομή η διανομή των εδρών γίνεται ως εξής : 3 έδρες στον συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» με υπόλοιπο ψήφων, 9. 2 έδρες ο συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» με υπόλοιπο ψήφων 10. 2 έδρες στον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» με υπόλοιπο ψήφων, 9. Στην δεύτερη κατανομή ο συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» παίρνει την μια αδιάθετη έδρα και η δεύτερη αδιάθετη έδρα κατόπιν κλήρωσης ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, του δικαστικού αντιπροσώπου και παρουσία των εκπροσώπων και των τριών παρατάξεων κληρώθηκε στον συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ».

Καταμετρήθηκαν οι σταυροί προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα :

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. (εκλογικό μέτρο 126:9=14)

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (3 έδρες)

Δημητρόπουλος Σωτήρης : 31

Κέμμος Γιάννης : 28

Καραγιάννης Μιχάλης : 30

Μωυσιάδης Γιάννης : 28

Παλαιολόγος Νίκος : 30

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (2 έδρες) 

Καταπόδης Σταμάτης : 27

Μακρής Αργύρης : 33

Μπίρνταχας Δημήτρης : 31

Παππά Παρασκευή : 27

Ραπάνης Στέφανος : 27

Τριχιάς Παναγιώτης : 30

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (4 έδρες) 

Ασβεστόπουλος Βασίλης : 22

Αθανασόπουλος Πέτρος : 10

Γεννατά Φανή : 17

Μπόνης Χρήστος : 44

Παπαθανασίου Γιώργος : 42

Παπανικολάου Αποστόλης : 27

Παπακωνσταντίνου Ανδρέας : 22

Πελέκης Δημήτρης : 13

Στόλης Ευάγγελος : 24

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (1 έδρα)

Μπακάλης Σπύρος : 31

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (1 έδρα)

Χαλκιόπουλος Νίκος : 35

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (1 έδρα) 

Κωστάκης Κώστας : 22

Ουσταμπασίδη Βαλεντίνη : 34

Παναγόπουλος Γιάννης : 33

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (1 έδρα)

Τοσίδης Δημήτρης : 31

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (2 έδρες)

Δασκαλάκης Θωμάς : 28

Κωνσταντόπουλος Βασίλης : 26

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (2 έδρες)

Ακριβιάδης Χαράλαμπος : 31

Ρουπίνας Άρης : 34

 

Στη συνέχεια ανακηρύχθηκαν σύμφωνα με το καταστατικό ως επιτυχόντες :

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

Τακτικοί

Μπόνης Χρήστος

Παπαθανασίου Γιώργος

Παπανικολάου Αποστόλης

Στόλης Ευάγγελος

Δημητρόπουλος Σωτήρης

Καραγιάννης Μιχάλης

Παλαιολογος Νικος

Μακρής Αργύρης

Μπίρνταχας Δημήτρης

Αναπληρωματικοί

Ασβεστόπουλος Βασίλης

Παπακωνσταντίνου Ανδρέας

Γεννατά Φανή

Πελέκης Δημήτρης

Αθανασόπουλος Πέτρος

Κέμμος Γιάννης

Μωΰσιάδης Γιάννης

Τριχιάς Παναγιώτης

Καταπόδης Σταμάτης

Παππά Παρασκευή

Ραπάνης Στέφανος

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 

Τακτικά Μέλη : 

Ουσταμπασίδη Βαλεντίνα

Μπακάλης Σπύρος

Χαλκιόπουλος Νίκος

Αναπληρωματικά Μέλη : 

Γ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 

Τακτικά Μέλη : 

Ρουμπίνας Άρης

Ακριβιάδης Χαράλαμπος

Τοσίδης Δημήτρης

Δασκαλάκης Θωμάς

Κωνσταντόπουλος Βασίλης

Σε πίστωση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :

Αθήνα, 14-1-2022

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος               Η εφορευτική επιτροπή

Σχετικά Άρθρα

Ενημέρωση για αδειες δακτυλιου

Συναδελφοι..Οπως θα εχετε πληροφορηθεί απο δημοσιογραφικες πληροφοριες αλλα και απο κυβερνητικα στοματα, ενδεχεται να επανελθει ο δακτυλιο. Λογω του οτι θα υπαρξει συμφορηση στην τροχαια(η οποια ακομη δεν εχει επισημη ενημερωση) απο πολλα αιτηματα. θελω να σας ζητησω οσοι θελετε αδεια δακτυλιου να εχετε σε φωτοτυπια την αδεια κυκλοφοριας του ΙΧ , την αστυνομικη ταυτοτητα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΦΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Η ΕΦΕ  εν οψη της 24ωρης Απεργίας για την τραγωδία των Τεμπών που έχουν προκηρυξει οι συνδικαλιστικες ομοσπονδιες των εργαζομενων αυριο 8 Μαρτη  εκφραζει την αλληλεγγυη της και απαιτει να  αποδοθούν οι ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες όπου υπάρχουν για τον τραγικό θάνατο και τραυματισμό δεκάδων επιβατών στα ΤΕΜΠΗ Παράλληλα δε απαιτει […]