Εξελεκτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Γαστεράτος

 alex.gasteratos@protonmail.com
Αναπλ.
Πρόεδρος
Γιώργος Δαγαλάκης
dagalakisgeorge@gmail.com
Μέλος Γιάννης Δημητρόπουλος  dimitropoulos.gian@gmail.com