Επιστολή της ΕΦΕ προς την ΠΟΕΣΥ εν όψη του καταστατικού της Συνεδρίου

Συναδελφοι

Σας κοινοποιούμε την επιστολή την οποία εχουμε ηδη αποστείλει προς το Δ.Σ της ΠΟΕΣΥ εν οψη του καταστατικού  της Συνεδρίου  , με την οποία ζητούμε όπως εξετάσουν το αίτημά μας  της ένταξη μας

Αθήνα 12 /4/2022                                                                           Αρ.Πρωτ.  160/2022

 

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Φ.Ε) 

                        ΠΡΟ ΤΗΝ       

       “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ” (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(ΥΠΟΨΗ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΔΡΩΝ)

 

       Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022

 

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ, αξιότιμοι κ. Σύνεδροι, επανερχόμαστε με την παρούσα αίτησή μας, προκειμένου να εισαχθεί ως Θέμα στο επόμενο Καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. και να εγκριθεί η ένταξη της ΕΝΩΣΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Φ.Ε.) ως επίσημου μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. 

Όπως γνωρίζετε,  το αίτημά μας εκκρεμεί από του  έτους 2014, όταν η Ένωσή μας είχε υποβάλει αντίστοιχο αίτημα με κατάθεση  ολοκληρωμένου φακέλου κατά το το 7ο Τακτικό  Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Σ.Υ., το οποίο  πραγματοποιήθηκε στις  2-5 Οκτωβρίου 2014 στο οποίο, ως γνωστόν ελήφθη (πολιτική- καταρχάς ) απόφαση περί της ένταξής μας στην Π.Ο.Ε.Σ.Υ. ,ενώ το Επακόλουθο Καταστατικό Συνέδριο ευθύς μετά ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΉ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ Είναι αυτονόητο ότ εύλογα  αιτούμαστε να επικυρωθεί η ανωτέρω πολιτική απόφαση και να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία ένταξή μας  στην Ομοσπονδία, κατά  την πραγματοποίηση αυτού  του Καταστατικού σας Συνεδρίου με  τη λήψη σχετικής απόφασης περί ένταξης της Ε.Φ.Ε. και τροποποίησης των αντίστοιχων άρθρων του Καταστατικού της Ομοσπονδίας  αναφορικά με την ένταξη και εκπροσώπησης μας.

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου 7ου τακτικού συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Σ.Υ., το σχετικό αίτημά μας να ενταχθεί η Ε.Φ.Ε. ως μέλος  στην Ομοσπονδία, έγινε αποδεκτό και αποφασίστηκε να προταθεί προς έγκριση στο Καταστατικό Συνέδριο, όπως προκύπτει και με  την, από 24/11/2017 επιστολή του τότε  Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας.

Η Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Φωτορεπόρτερ (Ε.Φ.Ε.) είναι η μόνη  αντιπροσωπευτική Ένωση Φωτορεπόρτερ πανελληνίως. Προήλθε από τη συγχώνευση κατά το έτος 1991 όλων  των, μέχρι τότε, επαγγελματικών ενώσεων φωτορεπόρτερ  (Ε.Φ.Ε., Ε.Ν.Ε.Φ., Π.Ε.ΦΩΤ). Στα Καταστατικά άρθρα της Ένωσής μας, τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις τόσο για την πιστοποίηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών όσο και για την απόκτηση της ιδιότητας των τακτικών μελών που δικαιούνται ταυτότητας θεωρημένης από δημόσιες αρχές, η οποία ανανεώνετε το αργότερο  ανά διετία και συνήθως κατ έτος , εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και προσδίδει στα μέλη της  τα εχέγγυα της, κατά τα ανωτέρω, διαπίστευσης.

Ο Φωτορεπόρτερ είναι αυτός που καλύπτει την ειδησεογραφία φωτογραφικά, είτε ως μισθωτός  είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας του οποίου φωτογραφικό έργο που ο ίδιος αποθανατίζει , δημοσιεύεται σε έντυπα ηλεκτρονικά  ή ραδιοτηλεοπτικά μέσα. στιγμιότυπα Είμαστε όλοι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ και στον Τύπο, συνεργαζόμαστε καθημερινά στο ρεπορτάζ με τα μέλη της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε σε συμπαράταξη ως μέλη της ίδιας Ομοσπονδίας με κοινό σκοπό, για κοινά επαγγελματικά και ασφαλιστικά  δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις.

Οι βασικοί σκοποί της Ε.Φ.Ε. συμπίπτουν με τους καταστατικούς σκοπούς της Π.Ο.Ε.ΣΥ και θεωρούμε ότι η συμπόρευσή μας θα επιρρώσει τους, κατ’ άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπούς της Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα:

  1. Tη διασφάλιση της θεμελιώδους αρχής ότι  η πληροφορία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας.
  2. Την προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών να πληροφορούνται και να πληροφορούν για τα πάντα, σε συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας, ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
  3. Την υπεράσπιση και διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, όταν απειλείται ή περιορίζεται από θεσμικά ή εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας καθώς και από το συγκεντρωτικό έλεγχο των Μ.Μ.Ε.
  4. Τη θεσμική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του δημοσιογράφου και του φωτορεπόρτερ και της εκτέλεσης του έργου του, με την αυστηρή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και το σεβασμό των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών.
  5. Τον συντονισμό της δράσης των Ενώσεων  – μελών της Ομοσπονδίας, για την προάσπιση των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, πνευματικών και ηθικών συμφερόντων των μελών τους και των επαγγελματιών δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ όλης της χώρας, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και συναδέλφωσης.
  6. Την  αλληλεγγύη και συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. και γενικότερα των εργαζομένων, καθώς και με τις αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.
  7. Τη συμβολή των Ενώσεων Συντακτών – μελών της Ομοσπονδίας και όλων των επαγγελματιών δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ στη μελέτη και προβολή των θεμάτων που αφορούν τον Τύπο, τον πολιτισμό, την ανάπτυξη και διασφάλιση της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος. Και
  8. Τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε συναφή με τους σκοπούς της προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών ή εθνικών οργανισμών και η σύναψη συμβάσεων με τους οικείους φορείς υλοποίησής τους.

Κατόπιν πολλών ετών αναμονής Σας καλούμε να ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΕΤΕ ΤΥΠΙΚΑ  την  ληφθείσα πολιτική υπόσχεσή σας περί της ένταξης της Ένωσής μας στην Ομοσπονδία, κατά το προσεχές  Καταστατικό Συνέδριο.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ POOL

Συνεδρίασε την Δευτέρα 11-01-2021 το Δ.Σ της ΕΦΕ σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την διαδικασία κλήρωσης pool, φαινόμενο που έχει ενταθεί στις συνθήκες πανδημίας covid. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν (μέσω τηλεδιάσκεψης) οι Χρήστος Μπόνης (Προέδρος) Βασίλης Ασβεστόπουλος (Γενικός Γραμματέας), Γιώργος Παπαθανασίου (Αντιπρόεδρος), Στέλιος Μισίνας (Ειδικός Γραμματέας), Αργύρης Μακρής (μέλος) Νίκος Αποστολόπουλος (μέλος). Απουσίαζαν οι Απόστολος […]

Τραπεζικος Λογαριασμος ΕΦΕ

Συναδελφοι Ειμαστε στην διαδικασια αλλαγης τραπεζικου ομιλου μετα απο την αποφαση του Δ.Σ (κατα πλειοψηφια) Όπως γνωρίζετε η ΕΦΕ διατηρει αριθμο λογαριασμου στην  ALPHA BANK  . Στην διαρκεια των δυο τελευταιων ετων και με την αναληψη των νεων καθηκοντων το νεο Δ.Σ επιχειρήσε πολλες φορες να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους του υποκαταστηματος που διατηρουμε τον […]